Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjnego Sp. z o.o.

Noniewicza 85c lok. 18
16-400 Suwałki

Telefon                       Fax
87 563 27 85             87 563 27 86

E-mail
biuro@pbisuwalki.pl

Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Inżynieryjnego

PBI Sp. z o.o.
NIP 844-23-05-924
REGON 200264365
KRS 0000327335

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2.435.000zł
opłacony w całości.

© 2024 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego