Pbisuwalki.pl / Doświadczenie / Budowa obwodnicy Gołdapi

Budowa obwodnicy Gołdapi

„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65 Granica Państwa-Gołdap-Ełk-Białystok-Bobrowniki-Granica Państwa od km 2+290 do km 7+900” zamawiający OPDM w Olecku.


Miniatura
© 2022 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego